Tại sao Diêm Vương không đưa tên Trư Bát Giới vào sổ sinh tử?

296 lượt xem

Xuất bản 5 tháng trước

Tại sao Diêm Vương không đưa tên Trư Bát Giới vào sổ sinh tử?

Bình luận 0

Bình luận 0
MyClip