Kỳ lạ loài lươn cả đời chỉ đứng im một chỗ chờ đồ ăn "dâng" tận miệng

277 lượt xem

Xuất bản 7 tháng trước

Kỳ lạ loài lươn cả đời chỉ đứng im một chỗ chờ đồ ăn "dâng" tận miệng

Bình luận 0

Bình luận 0
MyClip