Blog Radio: Đừng đi nữa vì anh vẫn ở đây

894 lượt xem
Theo dõi
2980 theo dõi

Xuất bản 7 ngày trước

Cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi. Chỉ có những điều thiêng liêng là sống còn sau bão táp. Tình yêu đôi khi cũng cần trải qua sóng gió, thử thách để biết rằng tình cảm dành cho nhau mãnh liệt thế nào.