Blog Radio: Xin em đừng lạc bước

6.059 lượt xem
Theo dõi
4565 theo dõi

Xuất bản 3 năm trước

Em đa cảm, mà những người đa cảm sẽ dễ bó buộc mình vào những suy nghĩ vẩn vơ, rồi em sẽ khổ. Khổ rất nhiều. Điều tôi mong muốn, là em sống hạnh phúc mỗi ngày. Là mỗi ngày trôi qua, em lại thấy cuộc đời này thật đáng sống.

Bình luận 0

Bình luận 0
MyClip