Một giỏ nước | Bóng mát tâm hồn

3.294 lượt xem

Xuất bản 5 năm trước

Tại một trang trại ở miền núi xa xôi, miền Đông bang Kentucky, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. ...

Bình luận 0