Học phải suy xét |Bóng mát tâm hồn|

33.683 lượt xem

Xuất bản 5 năm trước

“Trong việc học, hết thảy những nghĩa lý sâu xa người học đều phải biết suy xét cho thấu đáo. Phải biết vận dụng sự hiểu biết của mình mà suy xét theo những ...

Bình luận 0

Bình luận 0
MyClip