Thông điệp từ một bức tranh | Bóng mát tâm hồn

641 lượt xem

Xuất bản 3 năm trước

Trong một tiết học của các sinh viên trường Mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem một bức tranh cùng với lời giới thiệu: - Trong tiết học ngày hôm nay, thầy mu...
0 bình luận
MyClip