Thông điệp từ một bức tranh | Bóng mát tâm hồn

34.064 lượt xem

Xuất bản 5 năm trước

Trong một tiết học của các sinh viên trường Mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem một bức tranh cùng với lời giới thiệu: - Trong tiết học ngày hôm nay, thầy mu...

Bình luận 1

MyClip Phim
Bình luận 1
MyClip