Giới hạn bản thân | Bóng mát tâm hồn

845 lượt xem

Xuất bản 3 năm trước

Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy loài vật to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ c...
0 bình luận
MyClip