Câu chuyện về sự lựa chọn | Bóng mát tâm hồn

34.304 lượt xem

Xuất bản 5 năm trước

Thành bại của con người nằm ở chỗ họ nhìn nhận thế giới và xác định chỗ đứng của mình như thế nào. Nếu bạn có những suy nghĩ tích cực, thế giới theo cách nhì...

Bình luận 2

MyClip Hay
Bình luận 2
MyClip