Câu chuyện về sự lựa chọn | Bóng mát tâm hồn

914 lượt xem

Xuất bản 3 năm trước

Thành bại của con người nằm ở chỗ họ nhìn nhận thế giới và xác định chỗ đứng của mình như thế nào. Nếu bạn có những suy nghĩ tích cực, thế giới theo cách nhì...
0 bình luận
MyClip