Nhất bên trọng, nhất bên khinh | Bóng mát tâm hồn

45.818 lượt xem

Xuất bản 4 năm trước

- Ta thấy tay nghề của anh rất khá. Trước kia, anh có học hành được chữ gì không? - Bẩm có thưa quan lớn. Nhưng con học chẳng được bao nhiêu. Chỉ gọi là biết...

Bình luận 3

MyClip to thich xem phim doremon
Bình luận 3
MyClip