25 tuổi bắt đầu lại thì có làm sao? | Khi người ta trẻ

1.003 lượt xem
Theo dõi
4580 theo dõi

Xuất bản 4 năm trước

Khi 18 tuổi ta có thể sai lầm, có thể dại khờ, có thể bất chấp mà làm những điều mình muốn. Vì khi ấy nếu ta lỡ có lạc bước, bên ta sẽ vẫn có người vỗ vai và...

Bình luận 1

MyClip Pin hình
Bình luận 1
MyClip