Có những ngày mưa lòng thênh thang đến lạ | Café Radio

778 lượt xem
Theo dõi
4064 theo dõi

Xuất bản 3 năm trước

- Có ai đó từng nói “ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa”, nhưng hôm nay chẳng phải ngày em đau lòng nhất, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt nhất, chỉ...
0 bình luận
MyClip