Mẹ là người khó hiểu hay con chưa bao giờ cố hiểu mẹ? | Family Radio

2.718 lượt xem
Theo dõi
4709 theo dõi

Xuất bản 5 năm trước

Mẹ là người thật khó hiểu… Mỗi khi con hỏi mẹ thích gì nhất, thích ăn gì, đi đâu, mẹ luôn bảo không thích gì cả, không cần gì cả đâu… Mẹ là người luôn cằn nh...

Bình luận 0

Bình luận 0
MyClip